Nieuws

Op deze pagina vindt u wetenswaardigheden over projecten van Meijer Bouwbedrijf, maar ook informatie over bijzondere opleveringen, interessant nieuws uit de bouwwereld en méér…
 Dakopbouw in twee dagen!

Wie niet sterk is moet slim zijn. Dat is ongeveer het motto dat Groenewoud Planontwikkeling (GPO) en Meijer Bouwbedrijf gehanteerd hebben bij het maken van een dakopbouw in de Haagse Beemden in Breda. Door een grondige voorbereiding en slim gebruik van nieuwe producten, technieken en werkmethoden slaagden beide eenmanszaken in een haast onmogelijke opdracht : het gebruiksklaar opleveren van een dakopbouw met een inhoud van ruim 30m3 in twee werkdagen!
 
GPO en Meijer bleven over na een uitgebreide particuliere selectieprocedure op basis van de aangeboden prijs, de kwaliteit en geprognosticeerde bouwtijd. Gezien de huidige malaise in de bouw is de opdrachtverwerving op zich al een prestatie!
 
Kwaliteit
Naast de bouwtijd van twee dagen is ook de kwaliteit bijzonder. Omdat de op het zuiden georiënteerde dakopbouw een slaapkamer omvat is veel aandacht besteed aan de bouwfysische eigenschappen. Dak en gevels hebben een isolatiewaarde (Rc) van 5 (wettelijke eis 3,5). De beglazing is geluids- en zonwerend. Onder het dakbeschot is een matig geventileerde extra ruimte aangebracht om warmte-opbouw in de constructie te voorkomen en dampdruk te reguleren. De pui is aan de buitenzijde voorzien van elektrisch bedienbare screens. De omwille van het gewicht in hout uitgevoerde verdiepingsvloer heeft een hoge geluidsisolatie en een hoge weerstand tegen brand. De vloer heeft aan de onderzijde een beschieting met gipsplaat. Tussen de vloerbalken is steenwolisolatie aangebracht en de bovenzijde van de vloer is afgewerkt met een vrijliggende Estrichvloer .
 
Uniek
De korte bouwtijd was mogelijk door een (voor particuliere projecten) unieke aanpak. De dakopbouw is eerst virtueel gebouwd. Alle details werden uitgewerkt en alle gebreken werden er in de voorbereidingsfase uitgehaald. Het ontwerp is in de voorbereidingsfase nog aangepast aan de transport- en montagemethoden. De opdrachtgever vervulde het gehele proces een actieve rol. Tijdens het proces kon hij zijn wensen spiegelen aan het in ontwikkeling zijnde product. Het doorvoeren van aanpassingen was tot in een vergevorderd stadium mogelijk. Tijdens de fabricage werd in de werkplaats samen met de opdrachtgever nog een kwaliteitsinspectie uitgevoerd.


Inspectie werkplaats : electrische installaties, folies, type en dikteisolatie.
 
De dakopbouw is vrijwel volledig geprefabriceerd. In de werkplaats zijn de draaikiepramen, de beglazing, de gevelbekleding, het buitenschilderwerk, de binnenbekleding, de elektrische installatie en de elektrisch bedienbare zonwering aangebracht. Door dat er gewerkt is onder geconditioneerde omstandigheden is een hoge kwaliteit bereikt. Het werk op de bouwplaats bleef beperkt tot steigerwerk, sloopwerk, de montagewerkzaamheden, het aansluiten van de dakopbouw op bestaande gevels en dakvlakken en het aanbrengen van aftimmerlatten t.p.v. aansluitingen. Wat voor de opdrachtgever overbleef, was het sauzen van de wanden en het leggen van de vloerbedekking!
 
Winst
Deze aanpak is ook een winst voor de arbeidsomstandigheden en het milieu. Tijdens de productie zijn de werkhoogte, de ventilatie en de verlichting naar wens aan te passen, verticaal en horizontaal transport geschiedt mechanisch. Afval wordt effectief bij de bron gescheiden en onnodige transportbewegingen worden voorkomen.

Contact
0184 711218

Bel voor een afspraak of vraag hier
direct een offerte aan


Volg ons

         
Meijer Bouwbedrijf B.V.

Lijsterweg 25-D
3362 BB Sliedrecht
Tel: 0184 711218

Technische realisatie: TekstAtelier®